UNI3X Technologies s.r.o.

UNI3X Technologies s.r.o. je spoločnosť poskytujúca internetové pripojenie pre domácnosti a firmy v regióne východného Slovenska od roku 2008.

Ak ešte nemáte internet alebo nie ste spokojní so svojim súčasným poskytovateľom, neváhajte nás kontaktovať.

Objednať internet:

PRIPOJENIE NA INTERNET

Paušály 5 GHz

SlužbaŠpecifikáciaMesačný paušál
TRIXNET LITE
priemerná rýchlosť 00:00 - 24:00 - 1365 kbit download / 455 kbit upload
08:00 - 24:00 - 1024 kbit download / 341 kbit upload
00:00 - 08:00 - 2048 kbit download / 682 kbit upload
9,96 €
TRIXNET LITE EURO
priemerná rýchlosť 00:00 - 24:00 - 5120 kbit download / 1706 kbit upload
08:00 - 24:00 - 3072 kbit download / 1024 kbit upload
00:00 - 08:00 - 9216 kbit download / 3072 kbit upload
12,00 €
TRIXNET STANDARD
priemerná rýchlosť 00:00 - 24:00 - 10240 kbit download / 3413 kbit upload
08:00 - 24:00 - 6144 kbit download / 2048 kbit upload
00:00 - 08:00 - 18432 kbit download / 6144 kbit upload
16,60 €

Paušály 2,4 GHz

SlužbaŠpecifikáciaMesačný paušál
TRIXNET LITE
priemerná rýchlosť 00:00 - 24:00 - 1365 kbit download / 455 kbit upload
08:00 - 24:00 - 1024 kbit download / 341 kbit upload
00:00 - 08:00 - 2048 kbit download / 682 kbit upload
9,96 €
TRIXNET LITE EURO
priemerná rýchlosť 00:00 - 24:00 - 4266 kbit download / 1422 kbit upload
08:00 - 24:00 - 2560 kbit download / 853 kbit upload
00:00 - 08:00 - 7680 kbit download / 2560 kbit upload
12,00 €
  • Pre garantované pripojenie, dátové okruhy a iné veľkoobchodné služby je potrebné nás kontaktovať !
  • Všetky ponúkané mesačné programy sú časovo aj dátovo neobmedzené!
  • Za jeden mesačný poplatok je možné pripojiť viac počítačov v jednej domácnosti.
  • Ceny mesačných programov sú pevné, rozsah využívania služby nemá vplyv na ich ceny!

ČASTÉ OTÁZKY

Ako prebieha zriadenie pripojenia?

Zriadenie pripojenia prebieha veľmi jednoducho. Stačí zavolať na našu zákaznícku linku a podať záväznú objednávku. Počas telefonického rozhovoru si dohodnete predbežný termín pripojenia. Približne 1 deň pred pripojením sa s Vami spojí náš technik s ktorým sa dohodnete na presnom čase montáže. Po príchode si technik pozrie možnosti umiestnenia zariadenia a po odsúhlasení sa pristúpi k montáži zariadenia. Technikovu prácu zrýchli a uľahčí pokiaľ má zákazník približne premyslený spôsob vedenia kabeláže a umiestnenia zariadenia.

Čo je v cene inštalačného poplatku?

V cene zriadenia (inštalačných poplatkov) je zahrnutá montáž klientského zariadenia, prepojenie zariadenia UTP káblom s počítačom, práca potrebná na sprevádzkovanie pripojenia a výjazd technikov pre samotnú realizáciu. Iné konfiguračné a montážne práce sú spoplatnené podľa platného cenníka - časti iné poplatky.

Môžem použiť svoje klientské zariadenie na pripojenie?

AK je existujúca technika vo vlastníctve zákazníka a je plne kompatibilná s technológiou UNI3X Technologies s.r.o. a ak sa prípojka zrealizuje pomocou vlastnej techniky zákazníka, UNI3X Technologies s.r.o. neručí za kvalitu spoja. UNI3X Technologies s.r.o. je oprávnená odmietnuť realizáciu pripojenia technikou zákazníka pokiaľ technik vyhodnotí existujúcu techniku zákazníka ako nie úplne kompatibilnú alebo nespĺňajúcu technické požiadavky poskytovateľa.

Môžem sa pripojiť aj svojpomocne?

Nepodporujeme možnosť samoinštalácií, pretože zákazník nemá k dispozícií nástroje na určenia kvality pripojenia, preto by sme nemohli ručiť za kvalitu služby. Výjazd technika za účelom inštalácie je vždy bezplatný.

Koľko budem musieť čakať od objednania po inštaláciu?

Čas od objednávky po realizáciu by nemal prekročiť 10 pracovných dní. Väčšinou však pripájame do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

Ako je najvýhodnejšie hradiť poplatky za služby?

Najpohodlnejší spôsob úhrady je zriadenie trvalého príkazu na úhradu za naše služby. Splatnosť je vždy k 11. dňu daného mesiaca. To znamená, že napríklad za november je splatnosť mesačného poplatku do 11. novembra. Za december do 11. decembra. Je dôležité aby ste pri zakladení trvalého príkazu dbali na správnosť údajov, hlavne čísla nášho účtu, kódu banky a variabilného symbolu. Správnosť Vašich úhrad si môžete overiť na zákazníckej linke. V prípade neuhradenia poplatkov do 15 dní po splatnosti je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb. Preto Vás prosíme o dodržiavanie termínov uvedených na Vašich splátkových kalendároch.

Dá sa prístupový bod zriadiť kdekoľvek?

V prípade dostatočného záujmu potenciálnych uzívateľov vykonáme technickú štúdiu realizovateľnosti. Potom už stačí nájsť správne miesto pre prístupový bod – musí spĺňat naše požiadavky a môžeme pripájať nových zákazníkov. Pokiaľ viete o lokalite, kde je existujúce pripojenie nevyhovujúce, zákazníci sú nespokojní, dajte nám vedieť.

Môžem si zmeniť program služieb aj keď trvá viazanosť?

Zmena programu z nižšieho na vyšší je možný bezplatne aj počas viazanosti – bez predĺženia doby viazanosti. Zmena programu z vyššieho na nižší počas viazanosti je spoplatnená podľa platného cenníka. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť zmluvu o pripojení počas viazanosti, ukladá sa zmluvná pokuta podľa platného cenníka.

Ako funguje Fair Use Policy (FUP) ? Čo sa stane po prekročení stanoveného objemu dát?

Neuplatňujeme FUP. Ponúkame časovo aj dátovo neobmedzený internet. V prípade, že rozsah využívania služby účastníkom je taký, že ohrozuje sieť a iné zariadenia potrebné na poskytovanie služieb UNI3X Technologies s.r.o. alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne alebo kvalitatívne parametre ich poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a spoločnosť UNI3X Technologies s.r.o. je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi. Prostredníctvom nášho pripojenia na Internet je zakázané predávať služby tretím osobám. Taktiež nie je možné poskytovať toto internetové pripojenie tretím osobám, t.j. mimo bytovej jednotky, pre ktorú je inštalované pripojenie.

Pokiaľ potrebujem WIFI router alebo iné sieťové prvky do domácnosti alebo firmy, viete mi poradiť s konfiguráciou a výberom vhodného typu?

Áno, radi Vám pomôžeme! Na mieste montáže si môžete zakúpiť od nášho technika spomínané zariadenia za výhodné ceny. Konfigurácia zariadení zakúpených od nášho technika je bezplatná.

KONTAKT

UNI3X Technologies s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO:
44 212 674

DIČ:
2022626287

Zápis v obchodnom registri:
OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 22013/V

kontaktný e-mail:
internet@uni3x.sk

hotline:
0907 761 741
8.00 - 20.00 každý deň okrem sviatkov